Varning: JavaScript är avstängt i din webbläsare. Du kanske inte kan svara på alla frågor i enkäten. Var vänlig kontrollera inställningarna i din webbläsare.

iCARE Studie: Undersökning 5

Vi är en grupp på över 150 forskare från mer än 40 länder. De ledande forskarna är professorerna Kim Lavoie, PhD och Simon Bacon, PhD, co-directors för Montreal Behavioural Medicine Centre (MBMC) i Montreal, Kanada.

Vi vill förstå människors medvetenhet, attityder, övertygelser och beteenden om COVID-19, också känd över hela världen som coronaviruset eller nya coronavirus. För att genomföra detta ber vi människor från olika länder att slutföra denna undersökning. Vi vill även ha många olika åsikter, därför kan vem som helst slutföra undersökningen, oavsett ålder, kön eller bakgrund. 

Undersökningen kommer att ta ca 20 minuter att slutföra. Se till att du ger dig själv tillräckligt med tid, eftersom du inte kan spara undersökningen och komma tillbaka till den senare.

Vi kommer inte att samla in någon information som vi kan använda för att identifiera dig, så dina svar är helt anonyma. Du är fri att återkalla ditt samtycke när som helst och du kan välja att inte svara på några specifika frågor. Du tar inga risker i samband med ditt deltagande i denna studie.

Alla data kommer att samlas in  på server vid University of Quebec i Montreal (Kanada) som ansvarar för vår datainsamlingsprogramvara i 10 år.

Med respekt för internationella avtal om datadelning som stöds av Fonds de la recherche du Québec (FRQ) kommer data från denna studie att göras tillgängliga för alla studie samarbetsparter. Alla kopior av studiedata kommer att lagras på säkra, lösenordskyddade servrar som endast kan nås av behöriga personer.

Huvuderesultaten från denna studie kommer att publiceras på huvudstudiewebbplatsen

(www.mbmc-cmcm.ca/covid19), där alla kommer att kunna komma åt dem.

Om du har några frågor om studien, vänligen kontakta oss via vårt projekts e-post: covid19study@mbmc-cmcm.ca.

Den aktuella studien har godkänts av forskningsetiska kommittén vid CIUSSS-NIM (Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord de l'Île de Montréal: (https://www.ciusssnordmtl.ca/)  och huvudutredarna, professorerna Kim Lavoie och Simon Bacon, är överens om att följa detaljerna i detta informationsformulär.

När du svarar på undersökningen, kom ihåg:

  • En röd asterisk (*) visas bredvid obligatoriska frågor. Om du inte vill svara på en obligatorisk fråga, klicka på "Jag vet inte/jag föredrar att inte svara" för att fortsätta.
  • Om du får problem med undersökningen kan du prova en annan enhet och/eller webbläsare.

 

Om du samtycker till att delta, klicka på ”Nästa”.