Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

iCARE Studija: Anketa 5

Mi smo grupa od preko 150 istraživača iz više od 40 zemalja. Vodeći istraživači su profesori Kim Lavoie,PhD i Simon Bacon,PhD koji su ko-osnivači Centra za bihejvioralnu medicinu u Montrealu (MBMC) iz Montreala u Kanadi.

Želimo da ispitamo stavove, verovanja i ponašanje ljudi u vezi sa COVID-19, koji je širom sveta poznat kao korona virus. Da bismo to učinili, molimo ljude iz različitih zemalja da popune ovaj upitnik. Želimo da imamo uvid u različite stavove, tako da svako može popuniti anketu, bez obzira na dob, pol ili poreklo.

Popunjavanje ove ankete traje oko 20 minuta. Molimo Vas pripazite da date sebi dovoljno vremena, jer anketu ne možete da sačuvate i popunite kasnije.

Nećemo prikupljati nikakve podatke koje možemo potencijanlo iskoristiti kako bismo Vas identifikovali. Vaši odgovori će ostati potpuno anonimni. Slobodni ste da u bilo kom trenutku povučete svoj pristanak i možete da odlučite da ne odgovorite na konkretna pitanja. Nema rizika povezanih sa vašim učešćem u ovoj studiji.

Svi podaci će se prikupljati na Univerzitetu u Kvebeku sa sedištem u Montrealu (Kanada), koji će u periodu od 10 godina skladištiti sve informacije.

Poštujući međunarodne sporazume o razmeni podataka koje podržava Fonds de la recherche du Québec (FRQ), podaci ove studije biće dostupni saradnicima ove studije. Sve kopije podataka studije čuvaće se na sigurnim serverima, kojima mogu pristupiti samo ovlašćene osobe.

Glavni rezultati ove studije biće objavljeni na web portalu glavne studije (www.mbmc-cmcm.ca/covid19), kome će svi moći da slobodno pristupe.

Ako imate bilo kakvih pitanja o studiji, molimo Vas da nas kontaktirate putem sledećeg e-maila: covid19studi@mbmc-cmcm.ca

Ova studija je odobrena od strane Odbora za istraživačku etiku CIUSSS-NIM (Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord de l’Île de Montréal: https://www.ciusssnordmtl.ca/). Glavni istražitelji, profesori Kim Lavoie i Simon Bacon, pridržavaće se svih detalja koji su izloženi u etičkom obrascu.

Kada budete odgovarali na anketu, imajte na umu:

  • Pored obaveznih pitanja pojavljuje se crvena zvezdica (*). Ako ne želite odgovoriti na jedno od obaveznih pitanja, kliknite "Ne znam / ne želim da odgovorim" da biste nastavili.
  • Ako imate problema sa prikazom ankete, pokušajte sa drugim uređajem i / ili web pregledačem.

Ukoliko želite da popunite anketu, kliknite ”Dalje”.