Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

iCARE tyrimas: klausimynas 3

Tyrimą atlieka 150 tyrėjų grupė iš 40 šalių. Tyrimui vadovauja profesoriai Kim Lavoie ir Simon Bacon, vieni iš Monrealio elgesio medicinos centro, Kanada (angl. Montreal Behavioural Medicine Centre (MBMC) in Montreal, Canada) vadovų.

Mes norime suprasti žmonių su Covid-19, koronavirusu, paplitusiu visame pasaulyje, susijusį suvokimą, nuostatas, įsitikinimus ir elgesį. Mes taip pat norėtume sužinoti kaip  pandemija paveikė įvairias asmens gyvenimo sritis. Todėl mes prašome žmonių iš įvairių šalių dalyvauti šiame tyrime. Mums svarbūs skirtingi požiūriai, todėl dalyvauti tyrime kviečiame visus, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties ar išsilavinimo.

Klausimyną užpildyti užtruks apie 20 minučių. Prašome užsitikinti, kad jūs turėsite tiek laiko, nes galimybės išsaugoti užpildytą dalį ir grįžti prie klausimyno vėliau, nebus.

Mes nerenkame informacijos, kuri galėtų jus identifikuoti, taigi jūsų atsakymai išimtinai anonimiški. Jūs taip pat esate laisvi nebepildyti klausimyno bet kuriuo metu arba neatsakinėti į tam tikrus klausimus. Jokios žalos tyrimas jums nepadarys.

Visi duomenys bus saugomi Kvebeko universitete, Monrealyje (Kanada; angl. University of Quebec at Montreal (Canada). Visi duomenys saugiai bus laikomi serveryje, kuriame 10 metų kaupiami mūsų tyrimų duomenys. Tarptautinio duomenų dalinimosi sutarimu, remiamu Kvebeko tyrėjų fondo (Fonds de la recherche du Québec (FRQ)), duomenys bus prieinami tyrimo bendraautoriams. Visos duomenų kopijos bus saugomos slaptažodžiu apsaugotuose serveriuose ir teikiamos tik įgaliotiems asmenims.  

Pagrindiniai apibendrinti tyrimo rezultatai bus skelbiami pagrindiniame tyrimo tinklalapyje (www.mbmc-cmcm.ca/covid19), kur kiekvienas juos galės apžvelgti.

Jei turite su tyrimu susijusių klausimų, prašome su mumis susisiekti projekto elektroniniu paštu: covid19study@mbmc-cmcm.ca.

Šiam tyrimui buvo suteiktas  etikos leidimas (Research Ethics Committee of the CIUSSS-NIM (Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord de l’Île de Montréal: https://www.ciusssnordmtl.ca/) ir pagrindiniai tyrėjai profesoriai Kim Lavoie ir Simon Bacon sutiko su į formą įtrauktomis sąlygomis.

Pildydami klausimyną, įsidėmėkite:

  • Raudona žvaigždutė (*) žymi, jog klausimas yra privalomas atsakyti, siekiant tęsti pildymą. Jei atsakyti į jį nenorite, tiesiog pažymėkite “Nežinau/Renkuosi neatsakyti”.
  • Jei susiduriate su netinkama vizualizacija, pateikimu, pabandykite užpildyti klausimyną kitoje naršyklėje ar įrenginyje.

Jei sutinkate dalyvauti, prašome paspausti ”Tęsti”.