Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Štúdia iCARE: Prieskumu 4

Medzinárodný výskumný tím projektu COVID-19 tvorí viac ako 150 výskumníkov z vyše 40 krajín sveta. Koordinátormi projektu sú Prof. Kim Lavoie, PhD a Prof. Simon Bacon, PhD, riaditelia Montrealského Behaviorálno-Medicínskeho Centra (MBMC) v Montreale, Kanada.

Cieľom prieskumu je porozumieť povedomiu, postojom, presvedčeniam a správaniu sa ľudí v súvislosti s ochorením COVID-19, celosvetovo známym aj ako koronavírus alebo nový koronavírus. Preto sa obraciame na ľudí z rôznych krajín sveta, aby vyplnili tento dotazník. Zároveň chceme získať čo najviac rozličných pohľadov na danú problematiku, a preto môže tento dotazník vyplniť každý, bez ohľadu na vek, pohlavie alebo ďalšie charakteristiky.

Vyplnenie dotazníka trvá približne 20 minút. Na vyplnenie si prosím vyčleňte dostatok času, pretože dotazník nie je možné uložiť a vrátiť sa k jeho vypĺňaniu neskôr.

V rámci dotazníka sa nezbierajú žiadne informácie, ktoré by Vás mohli identifikovať a Vaše odpovede ostávajú úplne anonymné. Svoj súhlas so zaradením do štúdie môžete kedykoľvek stiahnuť a ak si neželáte, tak na ktorúkoľvek z otázok nemusíte odpovedať. S Vašou účasťou na tomto prieskume nie sú spojené žiadne riziká.

Všetky dáta budú bezpečne zozbierané prostredníctvom servera patriaceho University of Quebec v Montreale (Kanada), na ktorom je 10 rokov umiestnený univerzitný softvér na zhromažďovanie výskumných dát.

V súlade s medzinárodnými usmerneniami týkajúcimi sa zdieľania dát, založenými na pravidlách Fonds de la recherche du Québec (FRQ), budú dáta z tejto štúdie sprístupnené všetkým výskumníkom zúčastneným na projekte. Všetky kópie dát získaných v tejto štúdii budú chránené heslom, uchované na zabezpečenom serveri a sprístupnené len autorizovaným používateľom.

Hlavné výsledky tejto štúdie budú sprístupnené na hlavnej webstránke štúdie (www.mbmc-cmcm.ca/covid19), kde k nim bude voľný prístup.

Ak máte otázky týkajúce sa prieskumu, kontaktujte nás prosím na e-mailovej adrese medzinárodného koordinátora projektu: covid19study@mbmc-cmcm.ca alebo národného koordinátora: iveta.nagyova@upjs.sk

Táto štúdia bola schválená Etickou komisiou CIUSSS-NIM (Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux du Nord de l’Île de Montréal: https://www.ciusssnordmtl.ca/) a hlavní riešitelia, Prof. Kim Lavoise a Prof. Simon Bacon, súhlasili s dodržiavaním pokynov uvedených v tomto informačnom formulári.

Pri vypĺňaní dotazníka majte prosím na pamäti:

  • Povinné otázky sú označené červenou hviezdičkou (*). Ak si neprajete odpovedať na povinnú otázku, zvoľte prosím položku “Neviem/Nechcem odpovedať“, aby ste mohli pokračovať ďalej.

  • Ak máte problém so zobrazením dotazníka, skúste sa prosím prihlásiť prostredníctvom iného zariadenia a/alebo internetového prehliadača.

Ak súhlasíte s účasťou v štúdii, kliknite prosím na tlačidlo “Ďalší“.